• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Wytwórczość opakowań przynależy do czynności znacznie bardziej karkołomnych. Na rynku wyróżnia się różnorodne typy zapakowań. Do najbardziej znanych należą opakowania z tektury, szkła oraz metalu. Tektura powstaje przez sprasowanie kilkunastu warstw masy papierniczej. Do wyrobu takiej masy stosuje się włókna ścieru drzewnego i makulatury. W ten sposób powstanie gotowa tektura, która jest w następnej kolejności dostarczana do firm zajmujących się produkcją zapakowań tekturowych. Przy produkcji zapakowań ze szkła przydatny jest piasek oraz stłuczka. Podlegają one procesowi uszlachetniania. Dopiero potem jest dopuszczalne produkowanie zapakowań szklanych. Wiele odbywa się naturalnie w hucie. Odważa się tam prawidłowo dobrane surowce. Gdy już otrzyma się gotowy zestaw transportuje się go do odpowiednich zbiorników. Później następuje topienie szkła w niezmiernie wysokiej temperaturze, inaczej stopienie uzyskanej wcześniej mieszanki. Gdy uzyska się w ten sposób masę jednorodną można przystąpić do formowania. Nadaje się masie dobry kształt oraz schładza się. Przydaje się także plastik oraz tworzywa sztuczne – Wytłaczanie tworzyw. W ten sposób zdobyć można butelkę czy słoik, jaki nadaje się do sprzedaży.

Categories: Inne

Comments are closed.